1) 1+5=  a) 8 b) 0 c) 6 d) 1 e) 3 f) 5 2) 4+5= a) 5 b) 9 c) 6 d) 2 e) 3 f) 1 3) 4+4= a) 8 b) 6 c) 4 d) 5 e) 9 f) 1 4) 3+2= a) 3 b) 2 c) 9 d) 6 e) 5 f) 4 5) 1+1= a) 6 b) 1 c) 2 d) 5 e) 8 f) 9

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?