Ile wynosi obwód prostokąta o wymiarach 5dm×10cm?, Ile wynosi pole kwadratu o boku 12 cm?, Jeden bok prostokąta ma długość 5 cm, a drugi jest dwa razy dłuższy. Oblicz pole., Jaką długość ma bok kwadratu o polu 64 cm2?, Pole prostokąta wynosi 12 cm2 , a jeden z jego boków ma długość 3 cm. Oblicz drugi bok., Prostokąt ma wymiary 1 dm×13 cm. Oblicz pole i obwód tego prostokąta., Jeden bok prostokąta ma długość 2 cm, a drugi jest o 6 cm dłuższy. Oblicz pole i obwód tego prostokąta., Obwód kwadratu wynosi 24 cm. Oblicz jego pole., Pole kwadratu wynosi 49 cm2. Oblicz obwód tego kwadratu..

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?