LA, PA, MA, TA, NA, LE, ME, PE, TE, NE, LI, MI, PI, TI, NI, LO, MO, PO, TO, NO, LU, MU, PU, TU, NU.

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?