Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) RAZEM a) jeden b) czyta c) ludzki d) drogi e) poszedł f) ciekawy 2) OSOBNO a) miło b) śpiewa c) tańczy d) myśli e) mądry f) pisze 3) RAZEM a) obecność b) szczęście c) wskoczyła d) kilka e) trudne f) staranny 4) OSOBNO a) pierwszy b) obecność c) szczęście d) zjadł e) płacze f) koniecznie

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne