Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
COLOURS: brown, grey, black, blue, green, purple, white, yellow, CLOTHES: a skirt, a dress, a jacket, trousers, socks, FOOD: a cake, an egg, an apple, a pear, a yoghurt, an ice cream, a banana, an orange, HOUSE (PARTS OF THE HOUSE + FURNITURE): a wardrobe, a clock, a poster, a bookcase, a table, a chair, a window, TOYS / FAVOURITE THINGS: a bike, a football, a camera, a kite, a doll, a skateboard, SCHOOL ACCESSORIES: a ruler, a pencil, a pen, a rubber, a pencil case,

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne