ADJECTIVES (przymiotniki): cheap, expensive, popular, big, long, good, bad, short, easy, exciting, safe, dangerous, COMPERATIVES (stopień wyższy): cheaper, more expensive, more popular, bigger, longer, better, worse, shorter, easier, more exciting, safer, more dangerous, SUPERLATIVES (stopień najwyższy): the cheapest, the most expensive, the most popular, the biggest, the longest, the best, the worst, the shortest, the easiest, the most exciting, the safest, the most dangerous,

5 klasa Brainy / Unit 3/ stopniowanie przymiotników

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?