Poprawnie: nieprawda, nie czytam , nie pójdę, nieuwaga, niedostatek, nie ładniejszy, niegrzecznie, Niepoprawnie: nie miły, nienajlepiej, nietrzy, nie prawda, nieczytam, nie uwaga, niedwa,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?