1) "Ujął ją sen żelazny, twardy, nieprzespany" 2) "Gdy po śmierci w niebiosów przybyłam pustkowie,/ Bóg długo patrzał na mnie i głaskał po głowie" 3) "Jeśli nie chcesz mojej zguby, krrrokodyla daj mi luby" 4) "Ciemno wszędzie, głucho wszędzie/ Co to będzie, co to będzie?" 5) "Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie" 6) "Serce roście patrząc na te czasy" 7) "Kto nie był ni razu człowiekiem, /Temu człowiek nic nie pomoże" 8) "Kto nie dotknął ziemi ni razu, / Ten nigdy nie może być w niebie" 9) "Kto nie zaznał goryczy ni razu, / Ten nie zazna słodyczy w niebie" 10) "Niech się dzieje wola nieba, / Z nią się zawsze zgadzać trzeba" 11) "Bo ja rzadko kiedy myślę, / Alem za to chyża w dziele" 12) "Tak jest zgoda , / A Bóg wtedy rękę poda" 13) "Nam strzelać nie kazano. — Wstąpiłem na działo / I spojrzałem na pole; dwieście armat grzmiało" 14) "On będzie Patron szańców!" 15) "To Litwinka, dziewica–bohater, / Wódz Powstańców - Emilija Plater!" 16) "A u wrót stoi straż Pułkownika, / Tam w izdebce Pułkownik ich kona" 17) "Jakiż to chłopiec piękny i młody? / Jaka to obok dziewica?" 18) "Bo kto przysięgę naruszy, / Ach, biada, jemu, za życia biada! / i biada jego złej duszy!" 19) "Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu, / Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi" 20) "Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba / Podnoszą z ziemi przez uszanowanie / Dla darów Nieba.../ Tęskno mi, Panie..." 21) "Przede mną gasisz w lazurowej wodzie / Gwiazdę ognistą..." 22) "Pewnego razu zdarzyło się, że latarnik w Aspinwall, niedaleko Panamy, przepadł bez wieści" 23) "Pracowity i uczciwy, nieraz dorabiał się grosza i zawsze tracił go wbrew wszelkim przewidywaniom i największej ostrożności" 24) "Na nowe zaś drogi życia miał także na piersiach swoją książkę, którą od czasu do czasu przyciskał ręką, jakby w obawie, by mu i ona nie zginęła..." 25) "Z każdym Bożym Narodzeniem stajesz się o rok starszy, ale nie jesteś ani o pensa bogatszy" 26) "Nie miał już nigdy więcej do czynienia z duchami [...] Powiadano też o nim, że jak nikt umie święcić Boże Narodzenie" 27) "W klasie żaden z kolegów nie zbliżył się do niego, lecz owszem, wszyscy go szykanowali" 28) "Masz, psie, masz, draniu! Masz- za teatr, masz za inspektorskie zebrania, masz za literaturę!" 29) "W klasie pierwszej wykładano również język polski. Był to przedmiot nieobowiązkowy" 30) "Mój obrazek nie przedstawiał kapelusza. To był wąż boa, który trawił słonia" 31) "Jest to pojęcie zupełnie zapomniane. [...] "Oswoić" znaczy stworzyć więzy." 32) "Mowa jest źródłem nieporozumień" 33) "Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju (...) Stał dwór szlachecki" 34) "Nie masz zgody, Mopanku, pomiędzy Soplicą/ I krwią Horeszków!" 35) "Jam jest Jacek Soplica...Klucznik na to słowo / Pobladnął" 36) "Na niebie / Jest Bóg... zapomnę, że jest, będę żyła, / Jakby nie było Boga" 37) "Król -kobieta, piorunem boskim zastrzelony; / Zamiast w koronacyjne bić w pogrzebu dzwony!" 38) "Omal tobie, Boże,/ Nie podziękuję, że mi ona kradnie/ Czyn ten okropny...." 39) "(...) którzy w życie wcielić potrafili dwa wspaniałe ideały: BRATERSTWO I SŁUŻBĘ" 40) "Przed oczyma beztroskiej wyobraźni przesuwały się potężne polskie czołgi, niezwyciężone pułki polskiej piechoty" 41) "Czciłem dotychczas bogów [...] ale w tej chwili myślę, że nie masz ich nad światem i że jest tylko jeden, zły, szalony i potworny" 42) "Uczy ona widocznie nie tylko uczciwie umierać, jak uczą stoicy, ale i uczciwie żyć" 43) "Lud pewien już był życia skazanych, gdyż od tej chwili wchodzili oni pod jego opiekę i nawet cezar nie ośmieliłby się ścigać ich" 44) "Wedle zaś dawnej bramy Kapeńskiej wznosi się dzisiaj maleńka kapliczka z zatartym nieco napisem: Quo vadis, Domine?" 45) "Rzekł Bajdała do Boga [...] Jeszcześ musiał takiego zmajstrować Dusiołka?" 46) "Szlachetne zdrowie, /Nikt się nie dowie, / Jako smakujesz, / Aż się zepsujesz" 47) "Jako oliwka mała pod wysokim sadem / Idzie z ziemie ku górze macierzyńskim śladem..." 48) "Mur naprawia!/ Mur graniczny, trzech murarzy!/ On rozkazał! on się waży!" 49) "Jak to, dlaczego (...) Czy widziałeś kiedy artystę bez ambicji?" 50) "Oto złocista korona./ Więc może kiedyś za twoją pomocą/ Wróci na Gnezno i nie zakrwawiona, / Błyśnie ludowi" 51) "A ponieważ dostałeś, coś tak drogo cenił, / Winszuję, panie Pietrze, żeś się już ożenił" 52) "I tak płacąc wolnością niewczesne zaloty [...] Jestem wpisany w bractwo braci żałujących"

Jaka to lektura? Odgadnij, z jakiego utworu poznanego w kl. 7-8 pochodzi cytat.

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?