1) Pierwsze pytanie będzie proste, a odpowiedź oczywista. Od kogo pochodzi nazwa „walentynki”? a) Świętego Walerego b) Świętego Walentego c) Walentyny Tiereieszkowiej d) nie wiadomo 2) Co jest symbolem walentynek? a) czerwony balon  b) czerwone róże c) miś z czerwoną kokardką d) serce 3) Z jakim zwyczajem kojarzymy walentynki? a) pisaniem listów z wyznaniami miłosnymi b) pieczeniem ciasta w kształcie serca c) rozdawania całusów przypadkowym osobom d) sprzątaniem dokładnie całego domu 4) Walentynki obchodzone są w Europie od dłuższego czasu. Wiecie, w której epoce zaczęto świętować dzień św. Walentego? a) Antyk b) Średniowiecze c) Renesans d) Barok 5) Kto rozsławił Walentynki w świecie? a) Walter b) Walter Scott c) Johann Wolfgang von Goethe d) Wiliam Szekspir 6) Jakie miasto w Polsce kojarzone jest z walentynkami? a) Toruń b) Chełm c) Warszawa d) Kalisz 7) W starożytnym Rzymie 14 lutego był związany z Luperkaliami i oddaniem czci staroitalskiemu Faunowi. Czego był bogiem? a) płodności, lasów górskich, pasterzy b) życia kobiet, w tym życia seksualnego i macierzyństwa c) sztuki i rzemiosła d) wina i sztuki 8) W Kościele Katolickim jest aż ośmiu Walentych. Ilu z nich obchodzi święto 14 lutego? a) trzech b) dwóch c) czterech d) jeden 9) Jest wiele legend o Walentym. Co łączy je wszystkie z datą 14 lutego? a) narodziny b) śmierć męczeńska c) cuda d) zaćmienie słońca 10) 14 lutego obchodzimy jeszcze jeden ważny dzień. To: a) Dzień Chorego na Padaczkę b) Dzień Walki z Rakiem Dzieciństwa c) Dzień Sprawiedliwości Społecznej d) Dzień Chorób Rzadkich

Quiz WALENTYNKOWY. Co wiecie o święcie zakochanych?

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?