Do you like to be busy every day?, What sport do you enjoy playing?, Do you enjoy watching TV?, Do you ever meet your friends in the evenings after school?, Do you prefer to spend time at home or go out at the weekend?, Do you often have to do homework at the weekend?, Can you tell me what you're planning to do next weekend?, What are you going to do after school today?, What would you like to do for your next birthday?, Is there something you'd like to learn in the future?, What would you like to do when you leave school?, Would you like to live and work abroad when you finish your education?.

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?