Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Dywersja: akcje z użyciem broni lub materiałów wybuchowych, bezpośredni atak zagrażający życiu nieprzyjaciela lub jego dobrom materialnym, akcje prowadzone na szerszą skalę po roku 1942, akcja sylwestrowa w okolicy Kraśnika, akcja w Warszawie przy ulicy Branieckiej, akcja pod Czarnocinem, akcja w Sieczychach, Mały Sabotaż: , , , akcje dokonujące się w latach 1941-1942, akcja fotograficzna, akcja przeciw Paprockiemu, zamalowanie tablicy z napisem Adolf-Hitler-Platz, malowanie na murach kotwicy,

Mały Sabotaż czy dywersja?

Ranking

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne