1) Ile wierzchołków ma graniastosłup prawidłowy czworokątny  a) 4 b) 8 c) 6 2) Ile podstaw ma ostrosłup prawidłowy czworokątny. a) 1 b) 2 c) 4 3) W podstawie graniastosłupa może być każdy wielokąt. a) tak b) nie c) czasami 4) Ile krawędzi ma prostopadłościan a) 8 b) 6 c) 12 5) Ile krawędzi ma ostrosłup o podstawie trapezu prostokątnego a) 4 b) 8 c) 6 6) Pole sześciokąta obliczamy za pomocą wzoru a) 6+a*a b) 6*a*a c) 6*a*a*a

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?