1) come si scrive 70 (in francese) a) soixante-dix b) dix c) soixant-dis d) soixant-dix 2) come si scrive 99 (in francese) a) neuf b) quatre-vingt-dix-neuf c) quatre-vingt-dux-neff d) quatre-vingt-dix-uit e) quatre-vingt-neuf 3) come si scrive 80 (in francese) a) quatre et vingts b) quatre-vingt c) quatre-vingts 4) come si dice 91 (in francese) a) un-vingt-quatre b) quatre vingt un c) suaxant-dix d) soixante-vingt-un e) quatre-vingt-onze f) nessuna di queste 5) come si scrive 69 (in francese) a) soxilante-nuf b) suasant-neff c) neuf-soixante d) soixante-neuf e) sessanta nove f) soneufxante-nexanteuf 6) come si scrive 85 (in francese) a) nessuna di queste b) qutre-vingto-cink c) cent d) cinks-quatre e) quatre-vingt-quinze f) quatre-vingt-cinq

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?