Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
What animal idioms do you know?, What's red?, What can you buy at a supermarket?, What cold things do you know?, Verbs starting with letter "D", What smells nice?, Why are people late?, What flies?, What clothes do you know?, What color idioms do you know?, What can you do in the city?, What adjectives describing people do you know?, What food idioms do you know?, What can you catch?, What can you get?, Verbs in Past Simple , What can you play?, What can you break?, What body idioms do you know?, What negative adjectives do you know?, What animals live in bog groups?, What's green?, What can you cook?, Things in the kitchen, What money idioms do you know?, Words starting with letter 'C', What Road Idioms do you know?, Make a sentence in Present Continuous, Make a question in Past Simple, How can you stay fit?.

Ranking

Otwórz pudełko jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne