DISGUSTATO, ARRABIATO, TRISTE, FELICE, DISPERATA, EOFORIA, SORPRESA, PAURA, VERGOGNA, TERRORE, ANSIA, MALICONIA.

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?