1) E' ANDATO a) IO b) TU c) LUI - LEI d) NOI e) VOI f) LORO 2) ABBIAMO DECISO a) IO b) TU c) LUI - LEI d) NOI e) VOI f) LORO 3) CI SIAMO INCONTRATI a) IO b) TU c) LUI - LEI d) NOI e) VOI f) LORO 4) ABBIAMO LETTO a) IO b) TU c) LUI - LEI d) NOI e) VOI f) LORO 5) AVETE BEVUTO a) IO b) TU c) LUI - LEI d) NOI e) VOI f) LORO 6) SI SONO ANNOIATE a) IO b) TU c) LUI - LEI d) NOI e) VOI f) LORO 7) MI SONO SVEGLIATA a) IO b) TU c) LUI - LEI d) NOI e) VOI f) LORO 8) HO PENSATO a) IO b) TU c) LUI - LEI d) NOI e) VOI f) LORO 9) SEI ENTRATA a) IO b) TU c) LUI - LEI d) NOI e) VOI f) LORO 10) HAI STUDIATO a) IO b) TU c) LUI - LEI d) NOI e) VOI f) LORO 11) SI E' DIVERTITO a) IO b) TU c) LUI - LEI d) NOI e) VOI f) LORO 12) HO DIPINTO a) IO b) TU c) LUI - LEI d) NOI e) VOI f) LORO 13) SI SONO INNAMORATI a) IO b) TU c) LUI - LEI d) NOI e) VOI f) LORO 14) SIAMO ARRIVATI a) IO b) TU c) LUI - LEI d) NOI e) VOI f) LORO 15) HANNO FINIRANNO a) IO b) TU c) LUI - LEI d) NOI e) VOI f) LORO 16) SIETE RIMASTI a) IO b) TU c) LUI - LEI d) NOI e) VOI f) LORO 17) ABBIAMO PRANZATO a) IO b) TU c) LUI - LEI d) NOI e) VOI f) LORO 18) HA PAGATO a) IO b) TU c) LUI - LEI d) NOI e) VOI f) LORO 19) HANNO PARLATO a) IO b) TU c) LUI - LEI d) NOI e) VOI f) LORO 20) SONO PARTITO a) IO b) TU c) LUI - LEI d) NOI e) VOI f) LORO 21) E' NATA a) IO b) TU c) LUI - LEI d) NOI e) VOI f) LORO 22) HA CAPITO a) IO b) TU c) LUI - LEI d) NOI e) VOI f) LORO 23) TI SEI ADDORMENTATO a) IO b) TU c) LUI - LEI d) NOI e) VOI f) LORO 24) VI SIETE CONOSCIUTE a) IO b) TU c) LUI - LEI d) NOI e) VOI f) LORO 25) SIETE CRESCIUTI a) IO b) TU c) LUI - LEI d) NOI e) VOI f) LORO 26) SI SONO RASATI  a) IO b) TU c) LUI - LEI d) NOI e) VOI f) LORO 27) HAI FINITO a) IO b) TU c) LUI - LEI d) NOI e) VOI f) LORO 28) AVETE CAMMINATO a) IO b) TU c) LUI - LEI d) NOI e) VOI f) LORO 29) HO CORSO a) IO b) TU c) LUI - LEI d) NOI e) VOI f) LORO 30) HAI COMPRATO a) IO b) TU c) LUI - LEI d) NOI e) VOI f) LORO

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?