Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) 这是多少令吉? a) RM 5 b) RM 2 c) RM 1 d) RM 10 2) 这是多少令吉? a) RM 5 b) RM 2 c) RM 1 d) RM 10 3) 这是多少令吉? a) RM 5 b) RM 2 c) RM 1 d) RM 10 4) 这是多少仙? a) 5 仙 b) 10 仙 c) 20 仙 d) 50 仙 5) 这是多少仙? a) 5 仙 b) 10 仙 c) 20仙 d) 50 仙 6) 这是多少仙? a) 5仙 b) 10 仙 c) 20 仙 d) 50仙 7) 这是多少仙? a) 5仙 b) 10仙 c) 20仙 d) 50仙 8) 这是多少令吉? a) RM 2 b) RM 5 c) RM 20 d) RM 50 9) 这是多少令吉? a) RM 5 b) RM 10 c) RM 20 d) RM 50 10) 这是多少令吉? a) RM 10 b) RM 20 c) RM 50 d) RM100 11) 加一加,总共多少令吉? a) RM 3 b) RM 16 c) RM 25 d) RM 26 12) 总共多少钱? a) RM 1.20 b) RM 11.20 c) RM 10.20 d) RM 15.20 13) 总共多少钱? a) RM10.50 b) RM 100.50 c) RM 1.20 d) RM 1.50 14) 总共多少令吉? a) 二十令吉 b) 三十令吉 c) 三令吉 d) 四十令吉 15) 总共多少令吉? a) RM 167 b) RM 181 c) RM 175 d) RM 190

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne