1) Na czym polega błyskotliwość? a) Dokładna analiza problemu i szybkie podanie optymalnego rozwiązania, natychmiastowe udzielenie precyzyjnych odpowiedzi b) nieokazywanie pośpiechu, ciągłe analizowanie przebiegu negocjacji c) trafny dobór argumentów, natychmiastowe udzielanie precyzyjnych odpowiedzi 2) Co to negocjacje? a) to rozmowy, w których obie strony próbują się nawzajem przekrzyczeć b) to rozmowy, w których jedna ze stron wygrywa c) to rozmowy, w których strony próbują dzięki argumentom i sile perswazji przezwyciężyć początkowe różnice stanowisk 3) Co to kompromis? a) sytuacja, w której jedna strona wygrywa b) sytuacja, w której żadna ze stron nie wygrywa c) sytuacja, która polega na rozwiązaniu konfliktu polegającego na wzajemnym ustępstwie i poświeceniu niektórych swoich celów dla osiągnięcia innych celów. 4) Co nazywamy uczciwością? a) trafny dobór argumentów b) uczciwe postępowanie obu stron, tj. bez stosowania technik manipulacyjnych c) ustalenie celów negocjacji oraz własnych priorytetów 5) Co zrobić aby negocjacje były skuteczne? a) nadmierna pewność siebie b) przyjęcie błędnego założenia, że każda własna wygrana musi nastąpić kosztem drugiej strony c) nie można dać się ponieść emocjom 6) Ustalenie kolejności poruszanych zagadnień, jaka to cecha? a) precyzja wyrażania myśli b) błyskotliwość c) uczciwość 7) Co to negocjacje miękkie? a) Ich wyznacznikiem są niedaleko idące ustępstwa. Należy zawrócić uwagę na to, czy przez składanie zbyt korzystnych propozycji druga strona nie próbuje osiągnąć zupełnie innych celów, niż deklaruje. Takie negocjacje mogą być przecież rodzajem manipulacji b) polega na poszukiwaniu rozwiązań przynoszących korzyści wszystkim stronom. Dlatego ich uczestnicy wspólnie dążą do rozstrzygania problemu. c) Polegają na dążeniu do osiągnięcia jak największych korzyści. Ich uczestnicy zwykle nie darzą się wzajemnym szacunkiem.  8) Jakie są podstawowe style negocjacji? a) twarde, krzywe podmiotowe b) miękkie, krzywe, c) twarde, miękkie, rzeczowe 9) Czym są negocjacje twarde? a) Polegają ma dążeniu do osiągnięcia jak największych korzyści. Ich uczestnicy zwykle nie darzą się wzajemnym szacunkiem. b) Ich wyznacznikiem są daleko idące ustępstwa. Należy zwrócić uwagę na to, czy przez składanie zbyt korzystnych propozycji druga strona nie próbuje osiągnąć zupełnie innych celów, niż deklaruje. c) Polegają na poszukiwaniu rozwiązań przynoszących korzyści wszystkim stronom. 10) Co to perswazja? a) Przekonanie, wywieranie wpływu na kogoś, by nakłonić go do wykonania jakiejś czynności. b) Zastraszanie drugiej osoby c) Naciskanie na drugą osobę po to aby mieć z tego korzyść 11) Czym jest „wygrana-wygrana”? a) Polega na dążeniu do obopólnych korzyści i wzajemnym szacunku. b) Polega na tym, że jedna strona jest zadowolona z wyniku c) Nikt nie jest zadowolony z wyniku 12) Precyzyjne, spójne i rzeczowe przedstawienie argumentów, jaka to umiejetność? a) Cierpliwość b) Prawidłowa ocena c) Perswazja 13) Na czym polega uważne słuchanie? a) okazywanie zainteresowania tym, co mówi druga osoba, i zadawanie pytań w celu zdobycia dodatkowych informacji b) niepodejmowanie pochopnych decyzji c) sprawdzenie faktów i wyjaśnienie wątpliwości 14) Czym są zaplanowane działania na szkodę partnera? a) techniki manipulacyjne b) techniki negocjacyjne 15) Co jest błędem w prowadzeniu negocjacji? a) brak jasno wyznaczonego celu wyznaczonego celu negocjacji b) przystępowanie do negocjacji bez przygotowania i opieranie się na łatwo dostępnych, powierzchownych informacjach c) zgadzanie się na pierwszą otrzymaną ofertę d) wszystkie odpowiedzi są poprawne 16) Co jest nadrzędnym celem negocjacji? a) osiągniecie porozumienia b) dojście do kompromisu c) kłótnia d) odpowiedź A i B są poprawne 17) Co NIE jest cechą cierpliwości? a) nieokazywanie pośpiechu  b) trafny dobór argumentów c) niepodejmowanie pochopnych decyzji 18) Co NIE zalicza się do perswazji? a) ciągłe analizowanie b) dokładna analiza problemu c) trafny dobór argumentów d) odpowiedzi A i B są poprawne

podstawy przedsiębiorczości liceum

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?