SZA, SZO, SZE, SZU, SZY, ASZA, OSZO, ESZE, USZU, ISZY, YSZY, ASZ, OSZ, ESZ, USZ, ISZ, YSZ.

Głoska [SZ] - sylaby. Powtarzaj sylaby.

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?