CZA, CZO, CZE, CZU, CZY, ACZA, OCZO, ECZE, UCZU, ICZY, YCZY, ACZ, OCZ, ECZ, UCZ, ICZ, YCZ.

Głoska CZ - logotomy. Odkrywaj po kolei karty i powtarzaj sylaby.

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?