Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
[Pamiętaj], że jezdnia nie jest placem zabaw! Zachowaj na niej wyjątkową ostrożność!, Korzystaj ze ścieżek rowerowych; jeżeli jedziesz po jezdni, przestrzegaj przepisów [ruchu drogowego]!, Pamiętaj, że unikniesz urazów, jeśli będziesz zakładał [kask] ochraniający głowę!, Bądź widoczny na drodze używaj [odblasków], świateł, kamizelki odblaskowej!, Pamiętaj, że kąpiemy się tylko w miejscach wyznaczonych i oznakowanych: [kąpieliska strzeżone]!, Nie wchodź do wody po [posiłku]!, W wodzie zachowuj się [ostrożnie] i nie utrudniaj kąpieli innym!, Korzystając ze sprzętu wodnego zakładaj [kapok]!, Na zabawy wybieraj miejsca bezpieczne, [oddalone] od jezdni i wykopów!, Nie niszcz i nie zaśmiecaj otoczenia, dbaj o [środowisko]!, Rozpalaj [ogniska] tylko w miejscach do tego przeznaczonych, pod nadzorem dorosłych!, Gdy jesteś sam w domu, nie otwieraj drzwi [obcym]!, Nie korzystaj z [propozycji] jazdy samochodem (lub spaceru) z nieznajomymi!, Nie zbliżaj się do obcego psa, [dzikich zwierząt], nie dotykaj ich, nawet jeśli robią wrażenie łagodnych!.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne