Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Gdzie jest kot? a) POD b) OBOK c) NA d) ZA 2) Gdzie jest kot? a) NA b) W c) ZA d) PRZED 3) Gdzie jest ptaszek? a) POD b) POMIĘDZY c) NAD d) W 4) Gdzie jest kotek? a) POMIĘDZY b) PRZED c) NA d) OBOK 5) Gdzie jest ptak? a) OBOK b) ZA c) PRZED d) NAD 6) Gdzie jest ptak? a) NA b) POD c) OBOK d) NAD 7) Gdzie jest kotek? a) ZA b) PRZED c) OBOK d) POMIĘDZY 8) Gdzie jest piłka? a) POMIĘDZY b) NA c) PRZED d) POD

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne