1) Co należy do czynników przyrodniczych a) gleba b) powierzchnia gospodarstw c) własność gospodarstw d) wielkość gospodarstw e) mechanizacja f) nawożenie 2) Co należy do czynników pozaprzyrodniczych a) gleba b) powierzchnia gospodarstw c) własność gospodarstw d) wielkość gospodarstw e) mechanizacja f) nawożenie 3) Która roślina ma największy areał w Polsce a) ziemniaki b) pszenica c) buraki cukrowe d) pszenżyto e) żyto f) warzywa 4) Ile % w Polsce zajmują użytki rolne a) 60 b) 50 c) 75 d) 80 e) 40 f) 45 5) rośliną zbożową nie jest a) kukurydza b) pszenica c) ziemniaki d) rzepak e) burak cukrowy f) owies 6) Powierzchnia uprawy jednej rośliny to a) plony b) zbiory c) areał d) mechanizacja e) hektar f) decyton

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?