Czynniki przyrodnicze: Ukształtowanie terenu, Klimat, Gleby, Czynnik pozaprzyrodnicze: Forma własności, Wielkość gospodarstw rolnych, Poziom mechanizacji rolnictwa, Polityka rolna państwa, Nawożenie i chemizacja,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?