1) Prostopadłościan jest zbudowany z jednakowych sześcianików o krawędzi długości 1 cm. Oblicz objętość tego prostopadłościanu. 2) Prostopadłościan jest zbudowany z jednakowych sześcianików o krawędzi długości 1 cm. Oblicz objętość tego prostopadłościanu. 3) Prostopadłościan jest zbudowany z jednakowych sześcianików o krawędzi długości 1 cm. Oblicz objętość tego prostopadłościanu. 4) Oblicz objętość narysowanego prostopadłościanu. 5) Oblicz objętość narysowanego prostopadłościanu. 6) Oblicz objętość prostopadłościanu o podanych wymiarach. Wynik podaj w centymetrach sześciennych. 7) Oblicz objętość prostopadłościanu o podanych wymiarach. Wynik podaj w centymetrach sześciennych. 8) Oblicz, ile litrów wody zmieści się maksymalnie w prostopadłościennym akwarium o wymiarach podanych na rysunku. 9) Oblicz objętość sześcianu o krawędzi długości 6cm. 10) Blat biurka zrobiony jest z drewnianej płyty o grubości 4 cm. Prostokątna powierzchnia blatu ma wymiary 50 cm i 110 cm. Oblicz objętość drewna zużytego na ten blat. Podaj wynik w decymetrach sześciennych.

Objętość prostopadłościanu kl. 5

Motyw

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?