Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
manipulacja - kierowanie kimś bez jego wiedzy, hipokryzja - obłuda, nieszczerość, udawanie,

Ranking

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne