1) NIEKORZYSTNE CECHY ROLNICTWA POLSKI a) WYSOKA MECHANIZACJA b) ROZDROBNIENIE PÓL c) MAŁA WIELKOŚĆ GOSPODARSTW d) WŁASNOŚĆ PRYWATNA e) POLITYKA ROLNA PAŃSTWA f) PRZESTARZAŁY SPRZĘT 2) ROŚLINY ZBOŻOWE a) PSZENICA b) RZEPAK c) OWIES d) JĘCZMIEŃ e) PSZENZYTO f) ZIEMNIAKI 3) GDZIE UPRAWIA SIĘ PSZENICĘ a) NIZINA ŚLĄSKA b) WYŻYNA LUBELSKA c) NIZINA PODLASKA d) KOTLINA SANDOMIERSKA e) POJEZIERZE MAZURSKIE f) KARPATY 4) GDZIE UPRAWIA SIĘ ZIEMNIAKI a) WOJ MAŁOPOLSKIE b) WOJ ŚWIĘTOKRZYSKIE c) NIZINA ŚLĄSKA d) POJEZIERZE POMORSKIE e) POJEZIERZE MAZURSKIE f) NIZINA WIELKOPOLSKA 5) NAJWAŻNIEJSZA ROŚLINA ŻYWIENIOWA a) PSZENICA b) ZIEMNIAKI c) ŻYTO d) BURAKI CUKROWE e) MARCHEWKA f) OWIES 6) UŻYTKI ROLNE W POLSCE TO OKOŁO % a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 e) 80 f) 10 7) REGIONY SADOWNICZE a) NIZINA MAZOWIECKA b) KOTLINA SĄDECKA c) PODLASIE d) ŚLĄSK e) POJEZIERZA f) WYBRZEŻE 8) ILOŚĆ ZEBRANYCH PŁODÓW ROLNYCH Z 1 HA TO a) PLONY b) ZBIORY c) TONY d) DECYTONY e) METER f) UPRAWY

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?