Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Are your books in the school bag ?, Are your socks on the bed ?, Is your computer on the desk ?, Are you good at English ?, Is your best friend good at PE ?, Are you at school ?, Are you a good student ?, Is your birthday tomorrow ?, Is today Thursday ?, Is your birthday in May ?, Is your brother/ sister thirteen ?, Is your aunt a teacher?, Is your uncle an inventor ?, Are your friends Tomek and Kuba ?, Is your favourite subject Maths ?, Are you ten ?, Are your grandparents from Spain ?, Are you and Ania in the same class ?, Are you and your brother twins ?, Are your parents at home ?.

Ranking

Otwórz pudełko jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne