Co można zjeść?, Co chowamy do lodówki?, Co jest czerwone?, Co myjemy?, Co stoi w pokoju?, Kto ma uszy?, Co jest zimne?, Co zamykamy?, Co jest białe?, Na czym można siedzieć?, Co rośnie w parku?, Wymień 3 ptaki., Co jest słodkie?, Co ma kształt koła?, Co rośnie w lesie?.

Motyw

Opcje

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?