1) Co to podaż? a) jest to zapotrzebowanie na dany towar b) jest to podatek od podarowania komuś dużej sumy pieniedzy c) ilość towarów lub usług oferowanych na sprzedaż przy określonym poziomie ceny w danym miejscu i czasie. 2) Co to jest cena? a) Zawodnik WWE John Cena b) wartość rynkowa towaru lub usługi wyrażonej w pieniądzach c) podatek nakładany na towary 3) Prawo podaży to... a) podaż danego towaru lub usługi zwiększa się wraz z spadkiem ceny. b) podaż danego towaru lub usługi zwiększa się wraz ze wzrostem ceny(pod warunkiem , że inne czynniki pozostają nie zmienne). c) podaż danego towaru lub usługi zwiększa się wraz ze wzrostem ceny(bez względu na inne czynniki). 4) Co to POPYT? a) np. w jakimś miejscu w którym spędzamy czas i jest to nasz popyt w tym miejscu :) b) to ilość towarów lub usług, którą konsumenci są gotowi nabyć przy określonym poziomie ceny w danym miejscu i czasie. c) ilość towarów lub usług oferowana na sprzedaż przy określonym poziomie ceny w danym miejscu i czasie. 5) Prawo popytu to... a) popyt na daną usługę lub towar maleje wraz ze wzrostem ich ceny b) popyt na dany towar lub usługę wzrasta wraz z ceną c) popyt na daną usługę bądź towar maleje wraz z ceną 6) Co to są Dobra komplementarne? a) dobra uzupełniające się, czyli takie, które konsument dostaje do zestawu bądź też zniżka na produkt b) dobra uzupełniające się , czyli takie, które zawsze zaspokajają określone potrzeby konsumentów c) to dobra uzupełniające się , czyli takie, które zaspokajają określone potrzeby konsumentów tylko wtedy, gdy funkcjonują łącznie 7) Jakie są czynniki kształtujące Popyt? a) dochody i preferencje konsumentów,ceny zamienników danego towaruczynniki społeczne b) liczbę producentów działających na danym rynku, konkurencja c) sumę wartości eksportu oraz importu,prowadzoną politykę państwa 8) Czym jest niedobór rynkowy? a) Gdy popyt i podaż się równoważą b) Gdy popyt jest mniejszy od podaży c) Gdy popyt jest większy od podaż 9) Co to jest Substytut ? a) podatek nakładany na różne nietypowe substancje b) produkt (lub usługa) zaspokajający te same potrzeby nabywcy, ale inny ze względu na technologię wytwarzania. Przykładowo substytutem masła jest margaryna c) produkt (lub usługa ) w którym jego cena nie zależy od innego produktu (usługi) 10) Jakie są czynniki kształtujące Podaż? a) czynniki społeczne, demograficzne i geograficzne, b) koszty produkcji, liczba producentów danego towaru lub usługi, czynniki klimatyczne w wypadku niektórych działalności c) ceny dóbr, które wzajemnie się uzupełniają (dobra komplementarne), np. monitor i komputer, samochód i benzyna. 11) Czym jest nadwyżka rynkowa? a) Gdy podaż jest większa od popytu b) Gdy popyt jest większy od podaży c) Gdy popyt i podaż są równe 12) Podaj 3 przykłady towarów lub usług na które popyt jest nieelastyczny a) samochody,paliwo,części b) zwierzęta domowe, rolne a nawet i egzotyczne c) odzież, jedzenie, lekarstwa 13) Czym jest cena równowagi rynkowej? a) Gdy podaż jest większa od popytu b) Gdy popyt i podaż są równe c) Gdy popyt jest większy od podaży

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?