Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) ما الحرف الأول في الصورة التي أمامك؟ a) ث b) ج 2) ما الحرف الأول في الصورة التي أمامك؟ a) ر b) ث 3) ما الحرف الأول في الصورة التي أمامك؟ a) ث b) ق 4) ما الحرف الأول في الصورة التي أمامك؟ a) ف b) ث 5) ما الحرف الأول في الصورة التي أمامك؟ a) ث b) ن

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne