Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
I never eat ... bread., Do you spend ... money?, There isn't ... milk in the fridge., He doesn't want ...beer., Luke doesn't spend ... time at home., Did Kate have ... patience?, Does she know... people?, I haven't got ... coins., There aren't ... nice girls here., You can't invite ... of your classmates., Does Mum buy ... magazines?, I I didn't listen to ... CDs yesterday., Mum has got ... free time., My brother has ... friends, I often meet ... classmates after school., I'd like to know ... new friends, Dad always reads ... newspapers., Yesterday my sister ate ... sandwiches..

Quantifiers: MUCH-MANY-A LOT OF

Ranking

Otwórz pudełko jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne