Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Which word is correct? a) craft b) kraft 2) Which word is correct? a) kiss b) ciss 3) Which word is correct? a) cast b) kast 4) Which word is correct? a) kip b) cip 5) Which word is correct? a) cilp b) kilp 6) Which word is correct? a) craft b) kraft 7) Which word is correct? a) kid b) cid 8) Which word is correct? a) cost b) kost

C/k WHich word is Correct?

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne