1) Co to jest Fleksja? a) Coś do rozciągania b) Odmiana wyrazów c) Przypadek rzeczownika d) W języku łacińskim oznacza gumę 2) Jaki jest 3 przypadek? a) Mianownik b) Narzędnik c) Biernik d) Celownik 3) Cechy rzeczownika to... (2 dobre odp.) a) Ma 7 przypadków i jest rzeczą b) Odpowiada na pyt. Kto co? I ma rodzaje:męski, żeński i nijaki c) Ma 7 przypadków i jest częścią mowy samodzielną i odmienną d) Nie wiem 4) Czy słowo ,, tajemnica'' jest rzeczownikiem? a) Tak b) Nie 5) Rzeczownik nazywa... a) Rzeczy b) Rzeczy, osoby,zjawiska i zwierzęta c) Osoby i zwierzęta d) Nazwy na Instagramie 6) Ostatnie. Co posiada Fleksja? a) Przypadki, rodzaje i liczby b) Zeszyt i piórnik c) Część mowy d) Liczby i odmiany

Język Polski Klasa 4. Fleksja Rzeczownika

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?