Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Countable Nouns: BANANA, APPLE, PEAR, POTATOES, EGGS, PEPPERS, ORANGE, STRAWBERRIES, ONION, TOMATOES, Uncountable nouns: CHEESE, CHICKEN, JUICE, BUTTER, GARLIC, MILK, SALMON, BROCCOLI, BREAD, WATER,

FOOD (Countable and Uncountable nouns)

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne