Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) This is my pen. It is -----------------------------. a) my b) me c) I d) mine 2) He is ------------------------------------ a book. a) read b) reads c) reading d) read 3) I ----------------------- in Egypt last week. a) am b) are c) were d) was

Habiba 1

wg Samehalsaqr

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne