1) dobro a) bene b) male c) triste d) felice 2) umoran a) bene b) felice c) stanco d) molto bene 3) odlično a) molto male b) malissimo c) molto bene d) benissimo 4) loše a) molto male b) felice c) male d) bene 5) nervozan a) molto triste b) preoccupato c) stanco d) nervoso 6) zabrinut a) triste b) così così c) abbastanza bene d) preoccupato 7) tužan a) molto male b) abbastanza bene c) triste d) così così 8) onako onako a) malissimo b) meglio c) così così d) abbastanza bene 9) dovoljno dobro a) preoccupato b) meglio c) abbastanza bene d) molto triste 10) bolje a) bene b) molto triste c) meglio d) male

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?