1) Duch Święty: a) napełnił apostołów odwagą b) napełnił apostołów lękiem c) odebrał im mowę d) ukazał się pod postacią kruka e) przemówił do apostołów z ognistego krzewu f) sprawił,że zapomnieli modlitw 2) Święta królowa Polski to: a) Krystyna b) Jadwiga c) Wiktoria d) Cecylia e) Agata f) Magdalena 3) Święty Wojciech został patronem Polski, ponieważ: a) był bogaty b) był bardzo wykształcony c) pochodził z królewskiej rodziny d) był ciekawy świata i odbywał podróże e) był waleczny f) był pierwszym polskim męczennikiem 4) Święty Stanisław zginął,bo: a) nie modlił się za Polskę b) nie chciał oddać swego bogactwa c) pragnął,aby w Polsce panowały sprawiedliwość i pokój d) złamał ważną obietnicę e) nie był patriotą f) nie wykonywał swoich obowiązków 5) Szaweł po spotkaniu z Jezusem: a) zmienił trasę b) nawrócił się c) wysłał towarzyszy do Nazaretu d) zaczął łowić ryby e) został w tym miejscu na zawsze i kupił dom w Damaszku f) został żołnierzem 6) Święty Jan Paweł II pielgrzymując po świecie pragnął: a) zwiedzać obce kraje b) pobić rekord Guinessa c) szlifować znajomość obcych języków d) zwiedzać zabytkowe miejsca e) urozmaicić sobie czas f) umacniać wiarę ludzi w Pana Jezusa 7) Pan Jezus władzę nad Kościołem przekazał: a) Św.Piotrowi b) Św.Janowi c) Św.Pawłowi d) Św.Mikołajowi e) Św.Wojciechowi f) Św.Stanisławowi 8) Pan Jezus wybrał siostrę Faustynę Kowalską, aby: a) zorganizowała pielgrzymkę do Częstochowy b) rozpoczęła budowę kościoła c) napisała list do Jana Pawła II d) głosiła Boże Miłosierdzie e) napisała znaną książkę przygodową f) wyjechała na misje do innego kraju 9) Miłosierdzie Boga oznacza,że Bóg: a) jest sędzią surowym i ważna jest zawsze kara za grzechy b) daje człowiekowi tylko jedną szansę na poprawę c) pragnie nas zbawić i przebacza nam grzechy d) nie interesuje się człowiekiem e) nie przebacza 10) Niepokalane Poczęcie Maryi oznacza,że: a) poczęła się bez grzechu pierworodnego b) nosiła zawsze czyste ubrania c) wyjątkowo dbała o higienę d) została stworzona ,a nie zrodzona e) nie miała ziemskich rodziców

Test powtórkowy wiadomości z kl.5

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?