Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Where do you usually buy your clothes?, What do you like doing at the weekend?, Are you watching any TV series at the moment?, Are you studying for an exam at the moment?, Where did you go on holiday last year?, Did you do anything exciting last Saturday night?, Where were you at 10 o'clock last night?, What are you doing tonight?.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Ruletka jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne