porta, carta, cartone, portone, certo, corto, forte, tartina, cartina, fortuna, marte, torta, sorte, tartaruga, arte.

Ranking

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?