10 - Jestem połową połowy liczby 40., 13 - Jestem o 5 większa od połowy liczby 16. , 71 - Jestem większa od iloczynu liczb 7 i 10, a mniejsza od iloczynu liczb 8 i 9., 25 - Jestem połową liczby 50., 2 - Jeśli mnie podwoisz i dodasz 5, to otrzymasz 9., 52 - Jeżeli do mnie dodasz moją połowę, otrzymasz 78., 21 - Jestem 2 razy mniejsza od iloczynu liczb 6 i 7, 102 - Jestem o 25 większa od sumy liczb 25 i 52., 7 - Jeżeli mnie odejmiesz od iloczynu liczb 9 i 5 otrzymasz liczbę 38., 5 - Jestem połową liczby 90, teraz podziel mnie na 9., 99 - Dowiesz się, jaką jestem liczbą, jeśli liczbę 45 pomnożysz razy 2 i dodasz 9., 60 - Jeżeli do iloczynu liczb 7 i 6 dodasz sumę liczb 9 i 9 to mnie znajdziesz!, 18 - Połowa mnie to liczba 9., 12 - Jestem o 3 większa od połowy liczby 18., 11 - Jestem o 5 mniejsza od różnicy liczb 52 i 36., 16 - Ćwierć mnie to liczba 4.,

Zagadki matematyczne - zdania vs wynik

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?