Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Wychodząc na słońce używasz kremu z filtrem i zakrywasz głowę. a) poprawnie b) niepoprawnie 2) Pływasz łódką bez kapoka. a) poprawnie b) niepoprawnie 3) Kąpiesz się tylko w strzeżonych miejscach a) poprawnie b) niepoprawnie 4) Przebiegasz przez jezdnię a) poprawnie b) niepoprawnie 5) Jeździsz ścieżką rowerową a) poprawnie b) niepoprawnie 6) Hałasujesz w lesie a) poprawanie b) niepoprawnie 7) Zwierzęta obserwujesz w ciszy a) poprawnie b) niepoprawnie 8) Śmiecisz w lesie a) poprawnie b) niepoprawnie 9) Przejeżdżasz rowerem po pasach a) poprawnie b) niepoprawnie 10) Grasz w piłkę na ogrodzonym boisku a) poprawnie b) niepoprawnie 11) Zanosisz zakupy starszej pani a) poprawnie b) niepoprawnie 12) Rozmawiasz z nieznajomym a) poprawnie b) niepoprawnie 13) Wzywasz pomoc do chorej osoby a) poprawnie b) niepoprawnie 14) Otwierasz drzwi nieznajomemu a) poprawnie b) niepoprawnie 15) Dbasz o młode drzewka w lesie a) poprawnie b) niepoprawanie 16) Rozpalasz ognisko w lesie a) poprawnie b) niepoprawnie 17) Schodzisz ze szlaku a) poprawnie b) niepoprawnie 18) Zrywasz chronioną roślinność a) poprawnie b) niepoprawnie 19) Dbasz o zasady higieny i zachowujesz bezpieczny dystans od innych a) poprawnie b) niepoprawnie 20) Nie informujesz dorosłych o zaobserwowanych zagrożeniach a) poprawnie b) niepoprawnie 21) Uniwersalny numer ratunkowy to 112 a) poprawnie b) niepoprawnie 22) Kiedy zauważysz, że ktoś się topi wskakujesz do wody, żeby mu pomóc? a) poprawnie b) niepoprawnie 23) Gdy zauważysz niebezpieczną sytuację informujesz dorosłego a) poprawnie b) niepoprawnie 24) Numery alarmowe to 997 - policja, 998 - straż pożarna, 999 - pogotowie a) poprawne b) niepoprawne

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Otwórz pudełko jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne