Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) recykling papieru a) recycle paper b) plan trees c) fire 2) sadzić drzewa a) enviroment b) plan trees c) clean up 3) roślina a) plant b) protect c) drop 4) środowisko a) clean up b) litter c) enviroment 5) sprzątać a) clean up b) protect c) flower 6) kwiat a) recycle paper b) flower c) fire 7) chronić a) enviroment b) protect c) drop 8) rzucać a) drop b) litter c) plan trees 9) śmieć a) fire b) litter c) plant

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne