Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Hi Mark, How are you? I am writing to tell you about my new classmate Sebastian. Sebastian is 11 years old. He is short and [slim] and his hair is [short] and dark. Sebastian has got [big] and brown eyes. He really likes [cooking]; he [loves] making cakes. His favourite cake is chocolate cake. Sebastian hates [getting] up early because he likes sleeping a lot. He is optimistic and friendly but he isn’t [punctual]. He is [often] late for school. Do you also have a new classmate? Write and tell me about them! Bye for now,.

Ranking

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne