Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Bees _______ hard-working animals. a) is b) are 2) Koalas _________ hard-working animals. a) am not b) aren't 3) What_______you scared of? a) is b) are 4) I______scared of tigers. a) am b) is 5) What _____the colour of Ania's hair? a) is b) are 6) _____ Kasia Alice's twin sister? a) Is b) Are 7) My mother's new husband's name _____ Robert. a) is b) are 8) Jacek _____ slim and tall. a) are b) is 9) _____ Tom and Carl twins? a) Are b) Is 10) He ______ very nice and clever. a) is b) am 11) ______ his eyes green? a) Are b) Is 12) Are they your cousins? No, they ______ a) are b) aren't

JE 5 u1 "to be"

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne