Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
caught - catch , drove - drive  , kept - keep, came - come, left - leave , sent - send , knew - know , drank - drink  , went - go , found - find, fell - fall , rode - ride, felt - feel, did - do, made - make, gave - give, heard - hear, learnt - learn, taught - teach, thought - think, bought - buy, threw - throw, sold - sell, said - say, stood - stand, won - win, began - begin, chose - choose, lost - lose, spoke - speak,

Past Simple Irregular Verbs

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne