Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, w łonie Matki – Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami.

Wylosuj wezwanie z Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Tabela rankingowa

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników w tabeli rankigowej.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?