Infinitive: go, eat, be, see, drink, drive, write, speak, give, ride, swim, take, throw, Past simple: went, ate, was/were, saw, drank, drove, wrote, spoke, gave, rode, swam, took, threw, Past participle: gone/been, eaten, been, seen, drunk, driven, written, spoken, given, ridden, swum, taken, thrown,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?