HO: fame, sete, sonno, freddo, caldo, paura, SONO: triste, felice, stanco, impaurito, affamato, arrabbiato,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?