SA, SE , SI , SO , SU , MA, ME, MI, MO, MU, LA, LA, LE, LE, LI, LI, LO, LO, LU, LU, RA, RA, RE, RE, RI, RI, RO , RO, RU, RU, VA, VA, VE, VE, VI, VI, VO, VO, VU, VU, NA, NA, NE, NE, NI, NI, NO, NO, NU, NU, FA, FA, FE, FE, FI, FI, FO, FO, FU, FU, ZA, ZA, ZE, ZE, ZI, ZI, ZO, ZO, ZU, ZU, TA, TA, TE, TE, TI, TI, TO, TO, TU, TU, DA, DE, DI, DO , DU, DA , DE, DI, DO, DU, PA, PE, PI, PO, PU, PA, PE, PI, PO, PU.

Ranking

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?